top of page

Tillgänglighetsredogörelse

Aros Graphics har åtagit sig att tillhandahålla en webbplats som är tillgänglig för största möjliga publik, oavsett omständighet och förmåga. Vi strävar efter att så nära som möjligt följa riktlinjerna för tillgänglighet för webbinnehåll (WCAG 2.0, nivå AA), publicerade av World Wide Web Consortium (W3C). Dessa riktlinjer förklarar hur man gör webbinnehåll mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Överensstämmelse med dessa riktlinjer kommer att bidra till att göra webben mer användarvänlig för alla. Även om Aros Graphics strävar efter att följa riktlinjerna och standarderna för tillgänglighet, är det inte alltid möjligt att göra det på alla delar av webbplatsen och vi arbetar för närvarande med att uppnå detta. Var medveten om att på grund av webbplatsens dynamiska karaktär kan det ibland uppstå mindre problem eftersom den uppdateras regelbundet. Vi letar ständigt efter lösningar som kommer att föra upp alla delar av webbplatsen till samma nivå av övergripande webbtillgänglighet. Om du har några kommentarer och eller förslag som rör tillgängligheten på vår webbplats, tveka inte att kontakta vår tillgänglighetssamordnare Rickard Lindahl på +46 72 500 10 60 eller rickard@aros.graphics. Din feedback hjälper oss att göra förbättringar.

logotyp AG
bottom of page